Friska vårvindar och klar sol
Med ljuset kommer färgerna tillbaka